1. Konsultacje z oligofrenopedagogiem
 2. Konsultacje logopedyczne
 3. Konsultacje z psychologiem
 4. Zajęcia:
  • Arteterapii
  • Biblioterapii
  • Zajęcia sportowe
  • Wyjścia do kina
  • Wycieczki jedno i kilkudniowe
  • Dofinansowanie rehabilitacji
  • Dofinansowanie hipoterapii
  • Imprezy/koncerty integrujące ze społecznością lokalną
  • Popołudniowe zajęcia dla podopiecznych Stowarzyszenia
 5. Warsztaty dla podopiecznych i ich rodziców

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia lub pomocy przyjdź, zadzwoń, napisz:

Tel. +48 665 370 484
E-mail: adgamo@interia.pl

Pomocy możesz również szukać w:
Ośrodku Pomocy Rodzinie
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych