Już od 16 września zbieramy w naszej szkole plastikowe nakrętki. Dochód ze sprzedaży będzie przekazany na konto Stowarzyszenia “Pomoc Raduje”, które wspiera rzeczowo i finansowo naszych uczniów.
Dziękujemy.