Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji maratonu.

Dziękujemy przede wszystkim pani Agnieszce Kozioł i jej instruktorom z Soca Studio Tańca za wspaniałą energetyczną  zabawę.

Panu Marcinowi Lis z firmy Rehabilis, za bezinteresowną pomoc, wspaniałą nagrodę w postaci roweru.

Paniom Karolinie Sekuła-Lewiński i pani Sandrze Markiel za udostępnienie Dworku Starej Cynkowni i wsparcie podczas organizacji.

Panu Wojciechowi Adamus z Imperium Rozrywki, który wspaniale poprowadził imprezę.

Nauczycielom z ZSS NR4 za zaangażowanie, pomoc, za to, że zawsze możemy na nich liczyć.

Wszystkim sponsorom dzięki, którym mieliśmy wspaniałe nagrody.

DZIĘKUJEMY :)